ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Treść

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

 


 

 

 

SKRZYNKA ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps

 

 

 


 

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) – konto jest bezpłatne

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu do Sekretariatu UMIG w Osieku mieszczącego się w pokoju nr  102 przy ul. Rynek 1  w  Osieku na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (015) 867-12-03 - Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.