Przejdź do stopki

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2023 R

Treść


Strona Państwowej Komisji Wyborczej -  https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - Zarządzenie.pdf

Obwieszczenie o okręgach wyborczych.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kilecach II w sprawie podziału Miasta i Gminy Osiek na stałe obwody głosowania.pdf

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Informacja o uprawnieniach przyslugujacych  wyborcom niepelnosprawnym pdf

Zgloszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego pdf

Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa.pdf

Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa.pdf

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK

z dnia 5 września 2023 r. pdf

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 września 2023 r.

o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych. pdf

 

POSTANOWIENIE NR 101/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ( gmina Osiek) postanowienie.pdf

POSTANOWIENIE NR 102/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II

w sprawie  zwołania pierwszych posiedzeń OKW ( gmina Osiek) postanowienie.pdf

 

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 7 pdf

 

Informacja o terminie szkoleń OKW  pdf

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f ustawy Kodeks wyborczy, dla wyborców w dniu 15 października 2023r. podczas wyborów do Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego.pdf

 

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych

na terenie Gminy Osiek w dniu 15.10.2023r. pdf

 

Wyciąg z obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach - unieważnienie listy.pdf

 

 

 

 

 


 

252320