Przejdź do stopki

WYBORY SAMORZĄDOWE W 2024 R.

Treść

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego- pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego - pdf

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 7 kwietnia 2024 r.pdf

POSTANOWIENIE NR 209/2024Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Osiek -pdf

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski  w dniu 7 kwietnia 2024 r. - pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Osiekuz dnia 19 marca 2024 r.o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.- pdf

Obwieszczenie o Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej w Osieku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.- pdf

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Staszowie z dnia 20 marca 2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Staszowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - pdf

Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pdf

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami - pdf

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Osieku - pdf

POSTANOWIENIE NR 162/2024Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 marca 2024 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegonzarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. -pdf

POSTANOWIENIE NR 163/2024Komisarza Wyborczego w Kielcach II nz dnia 14 marca 2024 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczychw wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegonzarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pdf

Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych - pdf

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych -pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz   w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.- pdf

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku o składzie, siedzibie i dyżurach- pdf

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku - pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat -pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kńczą 60 lat pdf

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pdf

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnitwa do głosowania.pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów na dzień 7 kwietnia 2024 r. pdf

Zarządzenie w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku- pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - pdf

Strona Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/

 

232396