Przejdź do stopki

WYBORY SAMORZĄDOWE W 2024 R.

Treść

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat -pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kńczą 60 lat pdf

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - pdf

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnitwa do głosowania.pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów na dzień 7 kwietnia 2024 r. pdf

Zarządzenie w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Osieku- pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - pdf

Strona Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/

 

190343