ZA 2014 R.

Treść

Witold Nasternak -oswiadczenie majątkowe  pdf

Bronisław Edward Skowron - oświadczenie majątkowe.pdf

Wiesław Arkadiusz Kopeć - oświadczenie majątkowe .pdf

Robert Kabata - oświadczenie majątkowe .pdf

Tomasz Gabriel Grabowski - oświadczenie majątkowe .pdf

Edward Adam Kiciński - oświadczenie majątkowe .pdf

Ewa Buda - oświadczenie majątkowe .pdf

Dariusz Sosnowski - oświadczenie majątkowe .pdf

Tadeusz Jan Szady - oświadczenie majątkowe .pdf

Arkadiusz Matusak - oświadczenie majątkowe .pdf

Roman Pargieła - oświadczenie majątkowe .pdf

Jerzy Jacek Seremak - oświadczenie majątkowe  .pdf

Barbara Chmielowiec - oświadczenie majątkowe .pdf

Zdzisław Krasa - oświadczenie majątkow .pdf

                                                                                                                                                                                                             

Roman Pargieła - korekta oświadczenia majątkowego (pdf)

Edward Kiciński - korekta oświadzcenia majątkowego (pdf)