I kwartał

Treść

/Rb-34S_sprawozdanie_z_wykonania_dochodow_i_wydatkow_na_rachunku,__o_ktorym_mowa_w_art__223_ust__1_ustawy_o_finansach_publicznych.pdf

/Rb-NDS_kwartalne_sprawozdanie_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf

/Rb_27S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_dochodow_budzetowych_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf

/Rb-Z_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_naleznosci_oraz_wybranych_aktywow_finansowych_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf

/Rb_28S_sprawozdanie_z_wykonania_planu_wydatkow_budzetowych_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf

/Rb-N_Kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_naleznosci_oraz_wybranych_aktywow_finansowych.pdf