ZA 2015 R.

Treść

Irena Marta Kicińska  pdf - oświadczenie złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska

Irena Marta Kicińska  pdf

Małgorzata Kunowska pdf - oświadczenie złożone w związku z powołaniem na stanowisko

Małgorzata Kunowska  pdf

Edyta Mysłek  pdf - oświadczenie złożone w związku  z zatrudnieniem na stanowisku

Edyta Mysłek pdf

Magdalena Wilk pdf

Justyna Mikus pdf

Edyta Miśkiewicz  pdf

Anna Kłoda pdf

Joanna Walczak pdf

Stanisława Jońca  pdf

Stanisława Suliborska pdf

Grażyna Bień pdf