WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2024 R.

Treść

Informacja o godzinach rozpoczecia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 9 czerwca 2024r.- .pdf

Aktualne Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy Osiek - pdf

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.- pdf

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy Osiek. - pdf

POSTANOWIENIE NR 290/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 maja 2024 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r..pdf

POSTANOWIENIE NR 289/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 maja 2024 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. .pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o  dacie i godzinie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych-.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia z dnia 8 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.pdf

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r.o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych -.pdf

INFORMACJA Rejonowej Komisji Wyborczej nr  28 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach - pdf

ZARZĄDZENIE Nr  17/24 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK z dnia  10 kwietnia  2024 r. pdf

Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego .pdf