Przejdź do stopki

Komisje Rady Miejskiej w Osieku

Treść

Lista stałej Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Nowak Krystyna

Przewodniczący Komisji

2.

Bednarski Piotr

Członek Komisji

3.

Chmielowiec Jan

Członek Komisji

  

Lista stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Handlu, Usług i Rzemiosła, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta oraz Współpracy
z KiZChS “Siarkopol” Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Nowak Krystyna

Przewodniczący Komisji

2.

Wieczorek Marian

Członek Komisji

3.

Stryszowska Marianna

Członek Komisji

4.

Kusik Zygmunt

Członek Komisji

5.

Bednarski Stanisław

Członek Komisji

  

Lista stałej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej oraz Mienia Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Bednarski Stanisław

Przewodniczący Komisji

2.

Szaraniec Jan

Członek Komisji

3.

Seremak Jerzy

Członek Komisji

4.

Stępień Zygmunt

Członek Komisji

5.

Szady Tadeusz

Członek Komisji

  

6.

Bednarski Piotr

Członek Komisji

Lista stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Osieku

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Golańska Ewa

Przewodniczący Komisji

2.

Dzieciuch Mariola

Członek Komisji

3.

Jońca Edward

Członek Komisji

4.

Wieczorek Marian

Członek Komisji

5.

Kusik Zygmunt

Członek Komisji

 

Lista stałej Komisji d/s Rozwoju Lokalnego

L.p.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

Stryszowska Marianna

Przewodniczący Komisji

2.

Chmielowiec Jan

Członek Komisji

3.

Szaraniec Jan

Członek Komisji

4.

Jońca Edward

Członek Komisji

5.

Dzieciuch Mariola

Członek Komisji

6.

Seremak Jerzy

Członek Komisji

 

209677