Przejdź do stopki

Zadania Sekretarza Miasta i Gminy Osiek

Treść


 

 Do zadań Sekretarza należyw  szczególności:

 

1)     zapewnienie sprawnego funkcjionowania urzedu;

2) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzedu;

3) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej w Osieku;

4) nadzór nad realizowanymi przez Urząd zadaniami a zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych;

5) organizacja i koordynacja zadań obronnych wykonywanych przez Urząd wynikających z ustawy  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiazku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej, aktów wykonawczych wydawanych na jej podstawie oraz innych ustwa szczególnych ;

6) wykonywanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza;

7) kierowanie pracą Refaratu Administracyjno - Organizacyjnego.

 


 

 

206811