Przejdź do stopki

Polityka wewnętrzna

Treść

Regulamin wynagradzania nauczycieli na 2008 r.

Regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2008

137273