Plany Prac Komisji Rady Miejskiej

Treść

Plany Prac
Stałych Komisji
Rady Miejskiej w Osieku
 

 
Komisja Rewizyjna                                            
 
 
 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
2004 2005 2006
 
 
 
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej oraz Mienia                                   
 
 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Handlu, Usług i Rzemiosła, Zaopatrzenia Ludności
i Ochrony Konsumenta oraz Współpracy z KiZChS "Siarkopol"
 
 
 
Komisja Rozwoju Lokalnego