Przejdź do stopki
Komunikaty, ostrzeżenia, pisma, itp. z zakresu zarządzania kryzysowego

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Treść

 

Zarządzenie Nr 30/13
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
z dnia 17 czerwca 2013 roku
 
 
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.
 
 
Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
             W związku z poprawą sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta i Gminy Osiek od godz. 12.00 dnia 17 czerwca 2013 roku.
 
 § 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno – Organizacyjnego.
§3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

252318