Przejdź do stopki

Ostrzeżenia meteorologiczne

Treść

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE BURZE Z GRADEM/UPAŁ

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 96 Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(62), jędrzejowski(61), kazimierski(64), Kielce(60), kielecki(60), konecki(58), opatowski(58), ostrowiecki(58), pińczowski(64), sandomie

252238