ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Treść

W związku z wprowadzonym  pogotowiem przeciwpowodziowym w Mieście i Gminie Osiek wprowadzony został stały dyżur. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji związanych  ze wzrostem poziomu wód pod numerem telefonu:

15 867 12 03