ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Treść

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowych

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP(stopień BRAVO-CRP)  na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujący od dnia 10.10.2019 r., od godz. 00:01 do dnia 14.10.2019 r. do godz. 23:59.