Przejdź do stopki

ZA 2014 R.

Treść

Oświadczenia majątkowe za rok 2014

---------------------------------------------------

Sekretarz Miasta i Gminy

Alicja Plawska

 Alicja Pławska  - oświadczenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Dorota Skotarek - oświadczenie w związku z zatrudnieniem na stanowisku

Skarbnik Miasta i Gminy

Barbara Sala

Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy

Barbara Dudek

Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego

Dorota Skotarek

Dorota Skotarek - oświadczenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Grzegorz Nowak

Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego

Wieslawa Pogorzelska

Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Włodzimierz Kiciński

Włodzimierz Kiciński

Włodzimierz Kiciński - oświadczenie w związku ze zmianą stannowiska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa

Piotr Świerk

Inspektor

Ewa Ostrowska

Inspektor

Grażyna Glica

Inspektor

Marta Krakowiak

Matra Krakowiak - oświadczenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Inspektor

Zofia Czernik

233511