Przejdź do stopki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek

Treść

Uchwała NR XVI/108/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 lutego 2020r.

OSIEK_zm_studium_Uchwala_XVI_108_20

Załącznik nr 1 do Uchwały

OSIEK_zm_studium_załącznik nr 1_1_do_uchwały_XVI_108_20

Załącznik nr 2 do Uchwały

OSIEK_zm__studium_załącznik_nr_2_rys__Uwarunkowania

Załącznik nr 3 do Uchwały

OSIEK_zm__studium_załącznik_nr_3_rys__Kierunki

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego

Rozstrzygniecie_nadzorcze

209683