http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Mapa serwisu 
URZĄD
 
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plany Prac Komisji Rady Miejskiej
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2006 - 2010
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plany Prac Komisji Rady Miejskiej w Osieku
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
Plan Pracy Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2010 - 2014
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plan pracy Rady Miejskiej w Osieku
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2014 - 2018
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plan pracy Rady Miejskiej w Osieku
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2018-2023
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Kluby radnych
Rejestr klubów Radnych Rady Miejskiej w Osieku
Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość" Osiek
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Kompetencje i zadania
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSIEK
Skarbnik Miasta i Gminy Osiek
Zadania Skarbnika Miasta i Gminy Osiek
SEKRETARZ MIASTA I GMINY W OSIEKU
Sekretarz Miasta i Gminy Osiek
Zadania Sekretarza Miasta i Gminy Osiek
MIASTO OSIEK I SOŁECTWA
Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Osiek
Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Przewodniczący zarządu Miasta Osiek
REFERATY I STANOWISKA PRACY
Referat Administracyjno - Organizacyjny
Sekretariat UMIG w Osieku
Stanowisko ds. organizacyjnych
Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecz.
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. podatków
Stanowisko ds. księgowości
Stanowisko ds. podatków i opłat
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół
Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Stanowisko ds. drogownictwa
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Stanowisko ds. dowodów osobistych
Obsługa bankowa
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
2006
2005
2004
2003
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
2006 R.
2007 R.
2008 R.
2009 R.
2010 R.
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
2010 R.
2011 R.
2012 R.
2013 R.
2014 R.
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
2014 R.
2015 R.
2016 R.
2017 R.
2018 R.
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2018 R.
2019 R.
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
2018 r.
2019 r.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Osiek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Informacja o stanie spraw
Sprawy budowlane
Działalność gospodarcza
Ochrona środowiska
Ewidencja ludności
Podatki
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Pomoc Społeczna
Rolnictwo i Melioracja
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Drogi
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Zaświadczenia
Świadectwa pracy
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Sprawy wojskowe
Gospodarka nieruchomościami
Podział nieruchomości
Ustalenie numeru porządkowego
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez e-mail
Wniosek o udostępnie informacji publicznej (format RTF i PDF)
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
Wzory druków urzędowych z zakresu działalności gospodarczej
Wzory druków urzędowych z zakresu budownictwa
Wzory druków urzędowych z zakresu USC
Wzory druków urzędowych z zakresu spraw załatwianych przez OPS
Wzory druków urzędowych z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa
Wzory druków urzędowych
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
ZA 2005 ROK
NA KONIEC KADENCJI 2002-2006
Inne oświadczenia
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
RADNYCH
W ZWIĄZKU Z WYBOREM NA RADNEGO
ZA 2006 ROK
ZA 2007 ROK
ZA 2008 ROK
ZA 2009 ROK
NA KONIEC KADENCJI
BURMISTRZA
W ZWIĄZKU Z WYBOREM
ZA 2006 ROK
ZA 2007 ROK
ZA 2008 ROK
ZA 2009 ROK
NA KONIEC KADENCJI
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
ZA 2006 ROK
ZA 2007 ROK
ZA 2008 ROK
ZA 2009 ROK
W 2007 ROKU
INNE
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY
ZA 2006 ROK
ZA 2007 ROK
ZA 2008 ROK
ZA 2009 ROK
PRACOWNIKÓW WYDAJĄCYCH Z UPOWAŻNIENIA DECYZJE ADMINISTRACYJNE
INNE OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
KONIEC KADENCJI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
KONIEC KADENCJI
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
ZA 2014 R.
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY OSIEK I INNE
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
INNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2014 R.
ZA 2015 R.
ZA 2016 R.
ZA 2017 R.
KONIEC KADENCJI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2014 R.
KONIEC KADENCJI
ZA 2015 R.
ZA 2016 R.
ZA 2017r R.
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
ZA 2014 R.
ZA 2015 R.
ZA 2016 r.
ZA 2017 R.
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY OSIEK I INNE
ZA 2014 R.
ZA 2015 R.
ZA 2016 R.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2018 R.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2018 R.
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
ZA 2018 r.
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
ZA 2018 R.
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
Polityka wewnętrzna
Polityka zagraniczna
KONTROLE
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
Zasady dostępu do informacji publicznej na stronach BIP UMiG w Osieku
Zadania Gminy
Dług Publiczny
Majątek Gminy
Zbiórki publiczne
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Straże pożarne
Informacje nieudostępnione
Fundusze Strukturalne
Rejestr zmian
Rejestr instytucji kultury
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Podstawowe informacje o projekcie
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
Administrator
Redaktorzy BIP
STATYSTYKA
Wykaz miejscowości i liczby ludności
LINKI
Strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Strona o Osieku Pana Ryńskiego
Strona główna BIP
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Strona internetowa oraz adres e-mail WKU Sandomierz
Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Ostrzeżenia meteorologiczne
Miejsko-Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego
PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOSCI, ZWIERZĄT I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGROŻENIA
Poradniki
Sygnały alarmowe
Plan Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Osiek
PETYCJE
2016 r.
2017r.
2018 r.
2019 r.
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
Spis kart informacyjnych dla dokumentów, których umieszczenie w wykazie jest obowiązkowe
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
2014 R.
2015 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2016 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2017 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2018 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2019 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Sprawozdania finansowe
Za 2018r.
Za 2019r.
Za 2020 r.
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
2014 R.
2015 R.
2016 R.
2017 R.
2018 R.
2019 R.
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Kadencja 2018-2023
RAPORT O STANIE GMINY
ZA 2018 ROK
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska