http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Mapa serwisu 
URZĄD
 
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plany Prac Komisji Rady Miejskiej
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2006 - 2010
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plany Prac Komisji Rady Miejskiej w Osieku
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
Plan Pracy Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2010 - 2014
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plan pracy Rady Miejskiej w Osieku
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2014 - 2018
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Plan pracy Rady Miejskiej w Osieku
Kompetencje Rady Miejskiej w Osieku
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2018-2023
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Radni Rady Miejskiej w Osieku
Komisje Rady Miejskiej w Osieku
Kluby radnych
Rejestr klubów Radnych Rady Miejskiej w Osieku
Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość" Osiek
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Kompetencje i zadania
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSIEK
Skarbnik Miasta i Gminy Osiek
Zadania Skarbnika Miasta i Gminy Osiek
SEKRETARZ MIASTA I GMINY W OSIEKU
Sekretarz Miasta i Gminy Osiek
Zadania Sekretarza Miasta i Gminy Osiek
MIASTO OSIEK I SOŁECTWA
Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Osiek
Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Przewodniczący zarządu Miasta Osiek
REFERATY I STANOWISKA PRACY
Referat Administracyjno - Organizacyjny
Sekretariat UMIG w Osieku
Stanowisko ds. organizacyjnych
Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecz.
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. podatków
Stanowisko ds. księgowości
Stanowisko ds. podatków i opłat
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół
Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Stanowisko ds. drogownictwa
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Stanowisko ds. dowodów osobistych
Obsługa bankowa
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
2006
2005
2004
2003
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
2006 R.
2007 R.
2008 R.
2009 R.
2010 R.
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
2010 R.
2011 R.
2012 R.
2013 R.
2014 R.
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
2014 R.
2015 R.
2016 R.
2017 R.
2018 R.
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
2018 R.
2019 R.
2020 R.
2021 R.
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
2018 r.
2019 r.
2020 R.
2021 R.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Osiek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Informacja o stanie spraw
Sprawy budowlane
Działalność gospodarcza
Ochrona środowiska
Ewidencja ludności
Podatki
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Pomoc Społeczna
Rolnictwo i Melioracja
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Drogi
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Zaświadczenia
Świadectwa pracy
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Sprawy wojskowe
Gospodarka nieruchomościami
Podział nieruchomości
Ustalenie numeru porządkowego
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez e-mail
Wniosek o udostępnie informacji publicznej (format RTF i PDF)
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
Wzory druków urzędowych z zakresu działalności gospodarczej
Wzory druków urzędowych z zakresu budownictwa
Wzory druków urzędowych z zakresu USC
Wzory druków urzędowych z zakresu spraw załatwianych przez OPS
Wzory druków urzędowych z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa
Wzory druków urzędowych
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
RADNYCH
BURMISTRZA
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
ZA 2006 ROK
ZA 2007 ROK
ZA 2008 ROK
ZA 2009 ROK
W 2007 ROKU
INNE
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY
ZA 2006 ROK
ZA 2007 ROK
ZA 2008 ROK
ZA 2009 ROK
PRACOWNIKÓW WYDAJĄCYCH Z UPOWAŻNIENIA DECYZJE ADMINISTRACYJNE
INNE OŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
KONIEC KADENCJI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
KONIEC KADENCJI
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
ZA 2014 R.
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY OSIEK I INNE
ZA 2010 R.
ZA 2011 R.
ZA 2012 R.
ZA 2013 R.
INNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2014 R.
ZA 2015 R.
ZA 2016 R.
ZA 2017 R.
KONIEC KADENCJI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2014 R.
KONIEC KADENCJI
ZA 2015 R.
ZA 2016 R.
ZA 2017r R.
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
ZA 2014 R.
ZA 2015 R.
ZA 2016 r.
ZA 2017 R.
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY OSIEK I INNE
ZA 2014 R.
ZA 2015 R.
ZA 2016 R.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2018 R.
ZA 2019 R.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK
POCZĄTEK KADENCJI
ZA 2018 R.
ZA 2019r.
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W OSIEKU
ZA 2018 r.
KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
ZA 2018 R.
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
Polityka wewnętrzna
Polityka zagraniczna
KONTROLE
Kontrole wewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
Zasady dostępu do informacji publicznej na stronach BIP UMiG w Osieku
Zadania Gminy
Dług Publiczny
Majątek Gminy
Zbiórki publiczne
Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy
Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Straże pożarne
Informacje nieudostępnione
Fundusze Strukturalne
Rejestr zmian
Rejestr instytucji kultury
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Podstawowe informacje o projekcie
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
Administrator
Redaktorzy BIP
STATYSTYKA
Wykaz miejscowości i liczby ludności
LINKI
Strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
Strona o Osieku Pana Ryńskiego
Strona główna BIP
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Strona internetowa oraz adres e-mail WKU Sandomierz
Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Ostrzeżenia meteorologiczne
Miejsko-Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego
PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOSCI, ZWIERZĄT I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGROŻENIA
Poradniki
Sygnały alarmowe
Plan Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Osiek
PETYCJE
2016 r.
2017r.
2018 r.
2019 r.
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
Spis kart informacyjnych dla dokumentów, których umieszczenie w wykazie jest obowiązkowe
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
2014 R.
2015 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2016 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2017 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2018 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2019 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2020 R.
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Sprawozdania finansowe
Za 2018r.
Za 2019r.
Za 2020 r.
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
2014 R.
2015 R.
2016 R.
2017 R.
2018 R.
2019 R.
2020 R.
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Kadencja 2018-2023
RAPORT O STANIE GMINY
ZA 2018 ROK
ZA 2019 ROK
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
2018 ROK
2019 ROK
2020 ROK
PROTOKOŁY POKONTROLNE

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska