Przejdź do stopki

Straże pożarne

Treść


Wykaz Ochotniczych Straż Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Osiek:


CLIPBORD.jpg 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku (wpisana do KRS pod numer 0000 155789)
z siedzibą 28-221 Osiek, ul. Rynek 1

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ossali (wpisana do KRS pod numer 0000 028783)
z siedzibą 28-221 Osiek, Ossala 581

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli (wpisana do KRS pod numer 0000 100357)
z siedzibą 28-221 Osiek, Suchowola

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Tursku Wielkim (wpisana do KRS pod numer 0000 022175) z siedzibą 28-221 Osiek, Tursko Wielkie 54

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Niekrasowie (wpisana do KRS pod numer 0000 028086)
z siedzibą 28-221 Osiek, Niekrasów 38A

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Szwagrowie (wpisana do KRS pod numer 0000 155789)
z siedzibą 28-221 Osiek, Szwagrów 112A

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej (wpisana do KRS pod numer 0000 111151)
z siedzibą 28-221 Osiek, Bukowa 52

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowej (wpisana do KRS pod numer 0000 028354)
z siedzibą 28-221 Osiek, Długołęka 61 B

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Pliskowoli (wpisana do KRS pod numer 0000 031955)
z siedzibą 28-221 Osiek, Pliskowola 135A

Poszczególne jednostki wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i działają jako stowarzyszenia.


 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Lp.

 

Nazwa jednostki

 

   Siedziba

Jednostka włączona

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

1.

Ochotnicza Straż Pożarna

Osiek

włączona

2.

Ochotnicza Straż Pożarna

Długołęka

włączona

3.

Ochotnicza Straż Pożarna

Suchowola

włączona

4.

Ochotnicza Straż Pożarna

Tursko Wielkie

włączona

5.

Ochotnicza Straż Pożarna

Ossala

włączona

6.

Ochotnicza Straż Pożarna

Szwagrów

-----------

7.

Ochotnicza Straż Pożarna

Pliskowola

-----------

8.

Ochotnicza Straż Pożarna

Niekrasów

-----------

9.

Ochotnicza Straż Pożarna

Bukowa

-----------

 

209677