Przejdź do stopki

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Treść

 

REJESTRY:

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 1. rejestr umorzeń decyzji podatkowych,
 2. rejestr decyzji zmian wymiaru podatku,
 3. rejestr prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 5. rejestr uchwał Rady Miejskiej,
 6. rejestr wniosków zgłaszanych na sesji przez Radnych i interpelacji Radnych,
 7. rejestr wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej,
 8. rejestr składu osobowego Zarządu Osiedla i Rad Sołeckich,
 9. rejestr przepisów prawa miejscowego, udostępnianych publicznie,
 10. rejestr poborowych,
 11. rejestr świadczeń osobistych, rzeczowych i osobisto – rzeczowych,
 12. rejestr instytucji kultury,
 13. rejestr umów,
 14. rejestr umów inwestycyjnych,
 15. rejestr wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Gminy z zakresu przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez pełnomocnika administratora danych,
 16. rejestr – dziennik korespondencji,
 17. rejestr wniosków niejawnych,
 18. rejestr przeprowadzonych przetargów,
 19. rejestr wstępnego podziału nieruchomości,
 20. rejestr podziału nieruchomości,
 21. rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 22. rejestr decyzji na wycięcie drzew,
 23. rejestr wydawanych aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
 24. rejestr wydawanych zaświadczeń – egzamin na stopień nauczyciela mianowanego,
 25. rejestr przyjętych zapewnień (z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego),
 26. rejestr wydanych dowodów osobistych,
 27. rejestr utraconych dowodów osobistych,
 28. rejestr zatrudnionych pracowników,
 29. rejestr świadectw pracy,
 30. rejestr zwolnień lekarskich pracowników,
 31. rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

 

EWIDENCJE:

 

 1. ewidencja upomnień osób fizycznych,
 2. ewidencja upomnień osób prawnych,
 3. ewidencja list poborowych,
 4. ewidencja ludności,
 5. ewidencja pieczęci i stempli urzędowych,
 6. ewidencja wydanych zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej,
 7. ewidencja szkół i placówek niepublicznych,
 8. ewidencja uczniów spełniających obowiązek szkolny,
 9. ewidencja dróg gminnych.

 

 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku prowadzi archiwum dokumentacji własnej - pracownik prowadzący archiwum: Barbara Kopciowska, inspektor w UMIG w Osieku.

Archiwum prowadzone jest również przez Urząd Stanu Cywilnego
w Osieku z zakresu przedmiotowego spraw USC - osoba prowadząca archiwum: Wiesława Pogorzelska - Kierownik USC w Osieku.

233493