Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku

Treść


 

Ogłoszenie o zwołaniu III Sesji

Rady Miejskiej w Osieku

w bieżącej kadencji

na dzień 25 czerwca 2024 r. (wtorek)

o godz. 900

w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
(pokój nr 102 - I piętro)

 


III.pdf