Przejdź do stopki

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości że dnia 11 czerwca 2024 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.4.2024.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4 kV w msc. Suchowola w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Suchowola

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości że dnia 11 czerwca 2024 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.3.2024.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Rozbudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Ossala, Pliskowola, Suchowola, Trzcianka Wieś, Niekrasów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości że dnia 11 czerwca 2024 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.1.2024.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn .: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z rurociągiem kablowym do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego – „ Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV Piaseczno – Staszów wraz z odgałęzieniami ETAP 1 – odcinek od magistrali do rozłącznika radiowego 2133 na linie kablową SN” , w miejscowości Pliskowola , Suchowola.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek

Informacja

Informacja dla rolników dotycząca zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem PRZYMROZKÓW WIOSENNYCH

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Zostało wszczęte na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE działając przez pełnomocnika Pana Adam Grzegorczyk , ul. Mała 1, 26-026 Bilcza postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z rurociągiem kablowym do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego – „ Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV Piaseczno – Staszów wraz z odgałęzieniami ETAP 1 – odcinek od magistrali do rozłącznika radiowego 2133 na linie kablową SN”, w miejscowości Pliskowola, Suchowola

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Zostało wszczęte na wniosek Gminy Osiek ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek działając przez pełnomocnika Panią Anna Głodowską ul. T. Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4 kV w msc. Suchowola w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Suchowola.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Zostało wszczęte na wniosek Gminy Osiek ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek działając przez pełnomocnika Panią Anna Głodowską ul. T. Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Ossala, Pliskowola, Suchowola, Trzcianka Wieś, Niekrasów

Zawiadomienie

Zawiadomienie o włączeniu kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Osiek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Dnia 07 marca 2024 roku została wydana decyzja znak: KB.6733.5.2023.MN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4452A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Długołęka gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 453/3.

247934