Przejdź do stopki

Inne ogłoszenia i zawiadomienia

Treść

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_oraz_jednostek_organizacyjnych_nieposiadajacych_osobowosci_prawnej,_ktorym_w_20

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ wykaz_osob_2016/Wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_oraz_jednostek_organizacyjnych_nieposia

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Wykaz_osob_fizycznych_i_prawnych_oraz_jednostek_organizacyjnych_nieposiadajacych_osobowosci_prawnej,_ktorym_w_201

33352