Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

 

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennychktóre wystąpiły na terenie gminy Osiek w okresie od 12.05.2020r. do 13.05.2020r., że do  dnia  28  maja  2020r.  mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie.

Uwaga!

 

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (www.gmina-osiek.pl), na stronie biuletynu informacji publicznej (bip.osiek.iap.pl)  oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek ul.Rynek 1, 28-221 Osiek.

Wypełniony wniosek można wysłać na adres e-mail: umig.osiek@pro.onet.pl  lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się  w Urzędzie.

 

Do składanego wniosku rolnik dołącza:

 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 -kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020;

- w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR) lub wydruk elektroniczny z Aplikacji Portal IRZplus ARIMR .

 (We wniosku należy wypisać uszkodzone uprawy i ich powierzchnię oraz numery działek zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok , powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

 

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane.


Wniosek__o_oszacowanie_strat_.docZałacznik_do_wniosku_o_oszacowanie_szkod_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf


 

145326