Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Zaproszenie. pdf

Uchwała Rady Miejskiej w Osieku w sprawie emisjii obligacji Gminy Osiek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu: bip.osiek.iap.pl/files/fck/598/file/131.pdf

Uchwała Rady Miejskiej w Osieku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029:  bip.osiek.iap.pl/files/fck/598/file/133.pdf

 Informacje, wyjaśnienia i dodatkowe dane do konkursu ofert: www.curulis.pl/pliki/jz/dokumenty_emisja_osiek.rar

ROZSTRZYGNIECIE_POSTEPOWANIA_NA_WYBOR_AGENTA_EMISJI_OBLIGACJI_GMINY_OSIEK.pdf

 

 

145320