Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz 802).

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie_-_Komitet.pdf

Projekt_uchwaly_-_Komitet_Rewitalizacji.pdf

Formularz_zglaszania_uwag_-_Komitet_Rewitalizacji.pdf