Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz 802).

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji Gminy Osiek

Obwieszczenie.pdf

Projekt uchwaly.pdf

Formularz zglaszania uwag.pdf

Diagnoza.pdf

Matryca ze wskaznikami w Gminie Osiek.pdf

Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego.pdf

Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji.pdf

145327