Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

 


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek  informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Świętokrzyskiego zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału  Komisji.

 

 Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z Profilu zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę  w uprawach rolnych.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

/-/  Rafał Łysiak