Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza na spotkanie konsultacyjne online związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020-2026, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 roku o godz. 13.00.
Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia dokumentu, a także kierunki działań wraz z omówieniem projektów podstawowych i uzupełniających.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do utworzenia ostatecznej wersji opracowywanego dokumentu.

- instrukcja.pdf

- ogłoszenie o spotkaniu.pdf

145326