Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

"Wykonanie rozgraniczenia celem ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Osieku Obr 01 tj. działką numer ewidencyjny  68/2, a działką sąsiednią numer ewidencyjny 67"


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozgraniczenie nieruchomości.pdfFormularz oferty-załcznik Nr 1.docxZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


 

209677