Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Przekazujemy do zapoznania się pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak IR.III.700.54.2021 z dnia 28.05.2021r. wraz z załączonym pismem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wykonania opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów 2020-2024"


Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z załącznikiem .pdf


 

145320