Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wydaniu decyzji KB.6733.1.2021.MN umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) w miejscowościach Długołęka gmina Osiek, Świniary gmina Łoniów, Otoka Grabińska gmina Łoniów na działkach o nr ewidencyjnym 969/1, 970 obręb Świniary, 969, 954 obręb Otoka Grabińska, 363/1, 569, 397/2, 741/1, 639/1 obręb Długołęka”.


Obwieszczenie .pdf


 

247936