Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek” wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie.pdf