Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Obwieszczenie

 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

o przystąpieniu do  sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Osiek obejmującego tereny miejscowości Pliskowola


Obwieszczenie.pdf