Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Decyzja Starosty Staszowskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Suchowola, gmina Osiek


Decyzja Starosty Staszowskiego GN-II.6821.1.15.2021.pdf