Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Materiały


Osiek_zmiana mpzp miasta_ustalenia planu_ponowne wyłożenie_08.2022.pdf


OSIEK_zmiana mpzp miasta_tekst prognozy_ponowne wyłożenie_08.2022.pdf


Osiek_zmiana_mpzp_miasta_rys_prog_pon_wyl.pdf


Osiek_zmiana_mpzp_miasta_zal_nr1_rys_planu_pon_wyl.pdf


Osiek_zmiana_mpzp_miasta_zal_nr1_rys_planu_pon_wyl_czesc_A.pdf


Osiek_zmiana_mpzp_miasta_zal_nr1_rys_planu_pon_wyl_czesc_B.pdf


Osiek_zmiana_mpzp_miasta_zal_nr1_rys_planu_pon_wyl_czesc_C.pdf