Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Proces zakupu węgla:

-telefoniczny lub mailowy  kontakt pracownika urzędu z wnioskodawcą

- dokonanie wpłaty przez wnioskodawcę w banku na rachunek nr:

48 8517 0007 0070 0700 0303 0090

tytułem: Zakup węgla, (imię i nazwisko)

dowód wpłaty można odebrać w UMiG – pokój 210

- po zaksięgowaniu wpłaty na koncie gminy wnioskodawca może odebrać fakturę potwierdzającą uprawnienie do odbioru węgla w wyznaczonym składzie:

- P.H.U. Bednarski Teofil, Osiek ul. Sandomierska 42

- F.H. RENPOL Maciej Rendziński, Szwagrów 126 E

- F.H.U. Bąk Janusz, Tursko Wielkie Kolonia 9

Informacje w sprawie dystrybucji węgla można uzyskać w UMIG w Osieku

pod numerem 15 640 41 30 lub 15 640 41 26

Wpłaty za węgiel mogą być dokonywane wyłącznie po kontakcie telefonicznym lub mailowym ze strony pracownika UMiG w Osieku.