Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości

że dnia 16 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie znak: KB.6733.1.2023.MN.MG o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek.”,  do dnia 13.04.2023r.  

KB.6733.1.2023.MN.MG.pdf

253827