Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

W dniu 28.04.2023r. została wydana decyzja KB.6733.2.2023.MN umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15kV w rejonie filara rzeki Wisły i Jeziora Osieckiego usytuowanej w miejscowości Mikołajów, Osiek, Lipnik gmina Osiek” na działkach położonych w miejscowości  Mikołajów oznaczonych  nr ew. : 326/1, 326/2, 293/5, 324, 321, 320, 292, 582/1, 582/2, 318, 315, 302, 301, 300, 317, 276, 271, 272, 238, 248, 247, 246, 243, 242, 241, 123, 181, 174, 316, 245 na działkach położonych  w miejscowości  Osiek oznaczonych nr ew.: 1264, 1266, 1268, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1408, 1400, 1401, 1402, 1283/1, 1283/2, 1283/3, 1291, 1294, 1297/1, 1300/1, 1303/1, 1306/1, 1309/3, 1309/1, 1309/2, 1312/1, 1312/2, 1315, 1318, 1321, 1324, 1367, 1364, 1323, 1326/1, 1326/2, 1363, 1322, 1261, 1148, 1149, 1150, 1271, 1329”

 

Obwieszczenie znak KB.6733.2.2023.MN.pdf

253843