Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia  i podaje do publicznej wiadomości

że dnia 26 maja 2023 roku  została wydana decyzja znak: KB.6733.1.2023.MN.MG       o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4450A” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 22/1 położonej w miejscowości Tursko Wielkie gmina Osiek

KB.6733.1.2023.MN.MG.pdf

253827