Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania, że w dniu 17.07.2023 wydana została decyzja, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, którą odmówiono ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu w Pliskowoli na działkach nr ewid. 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 30 obręb 0013 gm. Osiek, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie

obwieszczenie.pdf

253843