Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

W dniu  12.09.2023r. zostało wszczęte  na wniosek Gminy Osiek ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek działając przez pełnomocnika Pana Marian Adamczyk ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Osiek, Długołęka, Kąty, Lipnik, Osiek ul. Sportowa obręb ew. Suchowola.

Obwieszczenie KB.6733.4.2023.MN.pdf

253827