Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Informacja

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm )

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

informuje, że dnia 9 stycznia 2024r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz został wywieszony  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek oraz zamieszczony na stronie internetowej: www.gmina-osiek.pl i stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osiek.iap.pl celem podania do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta  i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek  lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf


 

253827