Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia będącego przedmiotem komunalizacji.

W dniach od 27.02.2024r. do 27.03.2024r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku w pokoju 210 wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny , karta inwentaryzacyjna oraz odpis protokołu mienia podlegającego komunalizacji.

Ogłoszenie.pdf

252330