Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zawiadamia  i podaje do publicznej wiadomości

że dnia 07 marca 2024 roku  została wydana decyzja znak: KB.6733.5.2023.MN  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA4452A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w miejscowości Długołęka gmina Osiek , na działce nr ewidencyjny 453/3

 

KB.6733.5.2023.MN.pdf

253828