Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

       Zawiadamiam

Że zostało wszczęte  na wniosek Gminy Osiek ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek działając przez pełnomocnika Panią Anna Głodowską ul. T. Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia nN 0,4kV w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Ossala, Pliskowola, Suchowola, Trzcianka Wieś, Niekrasów.

Obwieszczenie KB.6733.3.2024.MN.pdf

253826