Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

zawiadamiam

Że zostało wszczęte  na wniosek Gminy Osiek ul. Rynek 1 , 28-221 Osiek działając przez pełnomocnika Panią Anna Głodowską ul. T. Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4 kV w msc. Suchowola w ramach inwestycji pn. Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek” w miejscowości Suchowola.

Obwieszczenie KB.6733.4.2024.MN.pdf

253826