Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

       Zawiadamiam

Że zostało wszczęte  na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE działając przez pełnomocnika Pana Adam Grzegorczyk , ul. Mała 1, 26-026 Bilcza postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z rurociągiem kablowym do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego – „ Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV Piaseczno – Staszów wraz z odgałęzieniami ETAP 1 – odcinek od magistrali do rozłącznika radiowego 2133 na linie kablową SN”, w miejscowości Pliskowola, Suchowola.

Obwieszczenie KB.6733.1.2024.MN.pdf

253827