Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje o możliwości zgłaszania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego PRZYMROZKI WIOSENNE, które miało miejsce w dniach 16-18 kwietnia 2024r. na terenie gminy Osiek.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do dnia 17 maja 2024r.

Wypełniony wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, czytelnie podpisany przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika,  należy  złożyć  w  Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu (www.gmina-osiek.pl) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.osiek.iap.pl ).

Rolnik składając wniosek dołącza:

- zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych;

- kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie;

- w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR).

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

 


Wniosek_o_oszacowanie_szkod_w_gospodarstwach_rolnych_2024_.pdfZalacznik_do_wniosku_o_oszacowanie_strat_-_uprawy.pdfZalacznik_do_wniosku_o_oszacowanie_szkod_w_gospodarstwach_rolnych_-Informacja_i_zgoda_dotyczaca_przetwarzania_.pdf


 

253826