Przejdź do stopki
Zawiadomienia, ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku

Treść

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.II.752.6.2024 z dnia 19.04.2024r. dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, rekultywacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”  nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003r., określonych w ustawie praw do nieruchomości m.in. położonej w gminie Osiek, w obręb Matiaszów.


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak SPN.II.752.6.2024.pdf


 

253827